header banner

Innovationsstöd

Reflektas webbinarier är tänkta som inspiration och fördjupning kring olika exempel på komplexa samhällsutmaningar och vad ett dialogbaserat arbetssätt kan bidra med. Webbinarierna utgår från konkreta exempel och bygger på Reflektas pedagogiska grundsyn för att du ska få mesta möjliga nytta av presentationerna.