header banner

Aktuella webbinarier

Reflektas webbinarier är tänkta som inspiration och fördjupning kring olika exempel på komplexa samhällsutmaningar och vad ett dialogbaserat arbetssätt kan bidra med. Webbinarierna utgår från konkreta exempel och bygger på Reflektas pedagogiska grundsyn för att du ska få mesta möjliga nytta av presentationerna.

19 maj 2021 kl 10.00-15.00Kon i landskapet – hur strukturförändringar i jordbrukssektorn kräver innovation kring organisering
Med Anna Ranger, vd Reflekta, Sten-Åke Persson, koförvaltare och social innovatör, Linus Älverbrandt, organisationspsykolog och Fredrik Björk, Malmö universitet
24 maj 2021 kl 10.00-15.00Konflikten som motor eller bromskloss – motståndets roll i det dialogbaserade arbetssättet
Med Anna Ranger och Maria Lagneby, Reflekta, Petra Svensson, Högskolan i Halmstad, Thomas Jordan, Göteborgs universitet