header banner

Du har idén om vad och med vilka. Vi ger arbetet den struktur och energi som behövs för att ni ska se idén bli verklighet

Reflekta utvecklar och stöder innovation och förändring inom och mellan organisationer och verksamheter – genom processledning, facilitering och utbildning. Du har idén om vad och med vilka. Vi ger arbetet perspektiv och struktur för att ni ska se idén bli verklighet. Inget uppdrag är för stort eller för litet! Välkommen att höra av dig!

Våra mest populära kurser

Vare sig du är den som initierar, leder eller deltar i samverkansprocesser, har Reflekta specialdesignade utbildningar för att stärka dig i din roll och i din förmåga att göra skillnad. Reflektas utbildningsverksamhet bygger på vetenskaplig forskning om vuxenutveckling. Kurserna har ett upplägg där du tillsammans med övriga deltagare fördjupar dina egna erfarenheter med hjälp av senaste forskningen om komplexa samhällsutmaningar och systemförändrande och dialogbaserat arbetssätt.

Reflektas uppdragsgivare finns inom offentlig sektor, inom föreningsliv, akademi och näringsliv

Uppdragen finns inom samhällsplanering och platsutveckling; inom bostadssektorn, energi- och miljösektorn, teknik- och trafiksektorn, kultursektorn, byggsektorn, arbetsmarknadssektorn, inom folkhälsoarbete samt inom natur- och kultursektorn.

Uppdragen har involverat barn, ungdomar, vuxna, offentliga tjänstepersoner, företagare, politiker, föreningsliv, medborgare och forskare. Alla uppdrag har det gemensamt att de består av individer, grupper och verksamheter som strävar efter ett utvecklat samarbete internt och externt. Bakgrunden är inte sällan ett behov att möta de komplexa samhällsutmaningar som påverkar verksamheten för att bättre uppnå verksamhetens mål. Här är några exempel på uppdrag:

UTBILDNING

Dialog för naturvård – en satsning på kompetensutveckling på uppdrag av Naturvårdsverket med fokus på den moderna rollen som tjänsteperson och på dialogkompetens. Satsningen innehåller kurser på olika nivåer samt en serie filmer. Läs mer på Naturvårdsverkets webbplats

FACILITERING

Utveckling av Hvens natur- och kulturmiljö – ett samverkansarbete mellan Hvens byalag, Landskrona kommun, Länsstyrelsen Skåne samt Region Skåne för att skapa ett idéburet-offentligt-partnerskap (IOP) med syfte att återskapa en bygd med betande kor på ön Ven. Läs mer om processen i SvD

UTVECKLING

Ledarskapsutveckling, medar­betarutveckling samt grupput­veckling inklusive visionsarbete från idé till dokument för Stockholms stad, kulturförvaltningen

Några röster om Reflekta

Tack för en väldigt bra kurs, både grund- och fortsättningskursen var väldigt, väldigt bra. Och en stor eloge till både Anna och Karin för den fantastiska kunskap ni har. 
– Annelie Olsson, Lst Halland

Anna tar fram individens potential och konkretiserar en fungerande dialog mellan olika individer och grupper och driver på ett mycket strukturerat sätt processen framåt.
– Karin Hammarlund, utvecklingsledare, Ramböll AB

Reflekta och Anna Ranger tillför mycket input kring hur vi kan utveckla vårt demokratiarbete på ett systematiskt sätt och så att vi kan nå nya grupper i samhället.
– Johan Lidmark, enhetschef Region Skåne
Reflekta och vi som arbetar här

Reflekta startades av Anna Ranger 2012 som ett svar på ökade behov av innovation och samverkan inom samhällets olika arbetsprocesser. Inte sällan är utgångspunkten en komplex samhällsutmaning som flera olika aktörer ser behov av att hantera på ett mer ändamålsenligt sätt.

Reflekta har i sitt närverk en bredd av erfarna konsulter från skilda kunskapsfält. Det ger flexibilitet att stödja dig som kund även med större och mer komplexa uppdrag. Reflektas konsulter arbetar på vetenskaplig grund utifrån forskning om komplexa samhällsutmaningar, förändringsledning och vuxenutveckling. Kärnan i verksamheten utgörs av:

Välkommen att kontakta oss – ingen fråga är för stor eller för liten!