header banner

Lokalt ledarskap och platsutveckling

Att utveckla platser för en hållbar framtid är en komplex samhällsutmaning där du som tar initiativ och leder kan ha din hemmabas i föreningsliv, i offentlig sektor, i näringsliv eller som engagerad medborgare.  Att leda andra för att skapa nytt tillsammans är alltid en uppgift som kräver mycket. Då det dessutom handlar om olika organisationer, alla med sin särskilda historia och sina specifika sakfrågor i fokus, krävs särskilda metoder och arbetssätt. I kursen Lokalt ledarskap och platsutveckling får du utveckla din kompetens och veta mer om 

Vad som utmärker en vinnande arbetsgrupp; hur vi tillsammans kan tänka helt nytt, trivas ihop, arbeta systematiskt och välgrundat samt sätta mål och uppnå dessa tillsammans

Dig själv som ledare och vilka styrkor du har som lokal ledare, men också vad du ska vara uppmärksam på och kanske delegera till andra

Hur du kan utveckla ett organiserat sätt för er i gruppen att arbeta tillsammans, utan att falla tillbaka i gamla hjulspår och gammal rollfördelning.

Låter det intressant? Vänligen kontakta vd Anna Ranger för mer information