header banner

Lokalt ledarskap och platsutveckling

Att leda för andra för att skapa nytt tillsammans är alltid en uppgift som kräver mycket. Då det dessutom handlar om olika organisationer, alla med sin särskilda historia och sina specifika sakfrågor i fokus, krävs särskilda metoder och arbetssätt. Att utveckla platser för en hållbar framtid är en komplex samhällsutmaning där du som tar initiativ och leder kan ha din hemmabas i föreningsliv, i offentlig sektor, i näringsliv eller som engagerad medborgare.  I kursen Lokalt ledarskap och platsutveckling får du utveckla din kompetens och veta mer om 

vad som utmärker en vinnande arbetsgrupp; hur vi tillsammans kan tänka helt nytt, trivas ihop, arbeta systematiskt och välgrundat samt sätta mål och uppnå dessa tillsammans

dig själv som ledare och vilka styrkor du har som lokal ledare, men också vad du ska vara uppmärksam på och kanske delegera till andra

hur du kan utveckla ett organiserat sätt för er i gruppen att arbeta tillsammans, utan att falla tillbaka i gamla hjulspår och gammal rollfördelning.

För att du ska uppnå bästa resultat skräddarsyr Reflekta sina kurser i dialog med deltagarna. Gör gärna en intresseanmälan HÄR och beskriv kort varför du vill gå kursen och vad du önskar uppnå. Vi på Reflekta kommer att kontakta dig inför planeringen av nästa kurstillfälle, vilket planeras till vårvintern 2020.