header banner

Kon i landskapet - hur strukturförändringar i jordbrukssektorn kräver innovation kring organisering

Kornas närvaro i landskapet har betydelse för det biologiska kulturarvet, för ekologiska system, för människors trivsel och det unika landskapets attraktionskraft.

Många aktörer har på olika sätt intresse av att kornas närvaro i landskapet kan fortsätta eller återinföras. Men de ekonomiska strukturer och den arbetsfördelning som hittills varit en oreflekterad självklarhet, fungerar allt sämre. För att hantera denna komplexa samhällsutmaning behöver aktörer med intresse av kornas närvaro i landskapet tillsammans skapa nya system för samverkan. – Hur kan arbete och ansvar fördelas på nya sätt? Hur ska de ekonomiska transfereringarna aktörerna emellan se ut för att vara anpassade till verkligheten under 2020-talet?

Kursen vänder sig till dig som

  • har ansvar att förvalta de arter och landskap där kon är en avgörande del i ekosystemet
  • är intresserad av att förstå mer om hur nya former för samverkan mellan traditionella och otraditionella aktörer kan fungera
  • vill veta mer om hur ett systemförändrade arbete kan utformas för att behålla kons närvaro i landskapet

Ges på begäran. Gör en intresseanmälan till anna.ranger@reflekta.se