header banner

Kon i landskapet - hur strukturförändringar i jordbrukssektorn kräver innovation kring organisering

Kornas närvaro i landskapet har betydelse för det biologiska kulturarvet, för ekologiska system, för människors trivsel och det unika landskapets attraktionskraft.

Många aktörer har på olika sätt intresse av att kornas närvaro i landskapet kan fortsätta eller återinföras. Men de ekonomiska strukturer och den arbetsfördelning som hittills varit en oreflekterad självklarhet, fungerar allt sämre. För att hantera denna komplexa samhällsutmaning behöver aktörer med intresse av kornas närvaro i landskapet tillsammans skapa nya system för samverkan. – Hur kan arbete och ansvar fördelas på nya sätt? Hur ska de ekonomiska transfereringarna aktörerna emellan se ut för att vara anpassade till verkligheten under 2020-talet?

Webbinarium 19 maj 2021 kl 10.00-15.00

10.00‑12.00Välkomna! Anna Ranger, vd Reflekta

Kon i landskapet – hur strukturförändringar i jordbrukssektorn kräver innovation kring organisering, lärdomar från Ven. Anna Ranger, vd Reflekta, och Sten-Åke Persson, koförvaltare och social innovatör

Systemtänk, organisation och organisering, Linus Älverbrandt, organisationspsykolog
12.00‑13.00Lunchpaus
13.00‑15.00Idéburet-offentligt-partnerskap (IOP) och andra strukturer för (om)organisering, Fredrik Björk, forskare, Malmö universitet

Regelverket för miljöersättningar i EU:s kommande programperiod och varför Idéburet-offentligt-partnerskap (IOP) blir en knäckfråga, Sten-Åke Persson, koförvaltare och social innovatör

Summering av dagen, Anna Ranger, vd Reflekta

Webbinariet vänder sig till dig som

  • har ansvar att förvalta de arter och landskap där kon är en avgörande del i ekosystemet
  • är intresserad av att förstå mer om hur nya former för samverkan mellan traditionella och otraditionella aktörer kan fungera
  • vill veta mer om hur ett systemförändrade arbete kan utformas för att behålla kons närvaro i landskapet

Pris

2330 kr ex moms

Anmäl dig här senast 21 april!

Paketrabatt

Om du anmäler dig till både Kon i landskapet och Konflikter som motor eller bromskloss får du 25% paketrabatt.

Anmäl dig till båda webbinarierna senast 21 april!