header banner

Konflikten som motor eller bromskloss – motståndets roll i det dialogbaserade arbetssättet

Att förändra är arbetsamt, både när det är något vi vill och när det är något vi inte vill. Vi behöver ha sakfrågan för ögonen och känslorna med oss. Det kräver engagemang och öppenhet.Tillit och öppenhet är viktiga grundstenar för samhällskontraktet i en levande demokrati. Komplexiteten i många frågor är stor, och kunskapen begränsas alltid av hur vi lärt oss att tänka och agera. Vi ställs inför dilemman när vi ska arbeta tillsammans, vare sig det är internt mellan olika förvaltningsperspektiv, eller då vi samverkan med externa aktörer av olika slag. – Hur kan vi förstå motstånd och konflikt som en meningsfull utgångspunkt och en utvecklande väg framåt? Hur kan vi ta pedagogiska modeller till hjälp för att få syn på vad som bör vara nästa steg när konflikten känns ogenomtränglig?

Kursen vänder sig till dig som

  • initierar, leder eller deltar i arbetsprocesser där mål- och perspektivkonflikter mellan olika sakfrågor är stora, såväl internt som med externa aktörer
  • är intresserad av att förstå mer om hur nya former för samverkan mellan traditionella och otraditionella aktörer kan fungera för att hantera komplexa samhällsutmaningar
  • vill veta mer om hur ett systemförändrade arbete kan utformas för att stärka demokrati och tillit i samhället

Ges på begäran. Gör en intresseanmälan till anna.ranger@reflekta.se