header banner

Reflekta och vi som arbetar här

Reflekta startades av Anna Ranger 2012 som ett svar på ökade behov av innovation och samverkan inom samhällets olika arbetsprocesser. Inte sällan är utgångspunkten en komplex samhällsutmaning som flera olika aktörer ser behov av att hantera på ett mer ändamålsenligt sätt.

Reflekta utgår i allt sitt arbete från tanken om ett dialogbaserat arbetssätt samt en pedagogiskt grundsyn där din egen erfarenhet är utgångspunkten.

Reflekta har i sitt nätverk en bredd av erfarna konsulter från skilda kunskapsfält. Det ger flexibilitet att stödja dig som kund även med större och mer komplexa uppdrag. Reflektas konsulter arbetar på vetenskaplig grund utifrån forskning om komplexa samhällsutmaningar, förändringsledning, lärande och vuxenutveckling. Kärnan i verksamheten utgörs av:

Välkommen att kontakta oss – ingen fråga är för stor eller för liten!