header banner

Maria Lagneby

Maria Lagneby, pedagog på Reflekta, har sin bakgrund inom pedagogik och juridik. Maria är även utbildad vid Glokala Folkhögskolan och har i tio års tid varit verksam inom idéburen sektor som projektkoordinator av stora EU-finansierade samverkansprojekt samt som processledare av tvärsektoriella utvecklingssatsningar vilka utöver idéburna aktörer inbegripit aktörer från offentlig sektor, från akademi, näringsliv samt medborgare. Maria har också erfarenhet från arbete som hållbarhetssamordnare i kommunal verksamhet.