header banner

Anna Ranger

Anna Ranger, verksamhetsansvarig på Reflekta, har i över 20 år intresserat sig för, och arbetat med utveckling av samhällets planeringsprocesser för ökad samverkan mellan olika kunskapsfält och mellan olika sektorer och grupper. Anna är utbildad landskapsarkitekt vid Sveriges Lantbruksuniversitet samt fil.kand. i beteendevetenskap och pedagogik vid Lunds Universitet. Anna är certifierad att använda Incondias utvecklingsverktyg

Anna startade Reflekta 2012 som ett svar på en allt mer ökande efterfrågan på kompetens och förändringsledning för att hantera komplexa samhällsutmaningar i samverkan över sektorsgränser.

Tidigare har Anna arbetat inom offentlig och idéburen sektor som projektledare med utvecklingsprojekt i stad och på landsbygd. Anna har också arbetat som konsult med ansvar för fördjupade översiktsplaner samt med strategisk fysisk planering på regional nivå. I flera år har Anna forskat och haft utbildningsansvar vid Sveriges Lantbruksuniversitet och Malmö Universitet. Anna har skrivit böckerna Metoder för möten (tillsammans med Karin Westerberg), Plan och process samt bearbetat och översatt till svenska IBA-handboken Att leda samverkan.

E-post: anna.ranger@reflekta.se

Telefon: 0707-16 17 02