header banner

Reflekta skräddarsyr processledning utifrån dina behov

Du har målsättningen för arbetet. Vi ger stödet att nå dit genom ett dialogbaserat arbetssätt. Reflekta arbetar för utveckling inom organisationer och verksamheter, så väl som överbryggande mellan olika organisationer, kunskapsfält och verksamheter.

Välkommen att kontakta vd Anna Ranger för ett förutsättningslöst samtal om hur dina behov ser ut och vad vi kan hjälpa till med!

Vi hjälper dig att utveckla din interna verksamhet, till exempel med följande

 • stödja intern utveckling – ofta i kombination med att medarbetare deltar i Reflektas kurser om dialogbaserat arbetssätt
 • planera och genomföra verksamhetsdagar och stärkt förmåga i arbetsgrupper
 • implementera styrsystem med hjälp av ett dialogbaserat arbetssätt
 • handleda projektledare för komplexa utvecklingsprojekt

Vi hjälper dig att utveckla handlingskraft tillsammans med andra aktörer för att hantera komplexa samhällsutmaningar, till exempel med följande

 • analysera förutsättningarna för framgång inför ett utvecklings- och förändringsprojekt
 • skapa arbetsformer som utvecklar tillit mellan deltagarna och kollektiv handlingskraft 
 • projektansökan som förutsätter samverkan mellan olika aktörer och samhällssektorer
 • utvärdera och strukturerat beskriva/rapportera systemförändring, lärande och tillit

Vi hjälper dig att hantera konfliktfyllda situationer i din egen verksamhet, till exempel med följande

 • utveckla dåligt fungerande arbetslag och arbetsrelaterade relationer
 • utveckla lärande mellan olika expertområden, enheter och förvaltningar
 • handleda medarbetare som jobbar med dialog för att uppnå balans inom givna ramar
 • handleda dig som ledare då ditt arbete innebär konflikter av olika slag

Vi hjälper dig att hantera konfliktfyllda situationer i samverkansprojekt med andra aktörer, till exempel med följande

 • identifiera anledningen till konflikten och utifrån det föreslå handlingsalternativ
 • ta dig och dina samarbetspartner från ”konflikt” till ett perspektiv av gemensam komplex samhällsutmaning
 • handleda dig i arbetet att kommunicera situationen
 • föreslå, samt planera och leda arbetssätt och metoder för att lösa konflikten

Välkommen att kontakta vd Anna Ranger för ett förutsättningslöst samtal om hur dina behov ser ut och vad vi kan hjälpa till med!