header banner

Utvärdering och uppföljning

Systemförändrande insatser kräver specifika former av utvärdering för att ge rättvisa åt det arbete som lagts ner. Systemförändringade insatser sker ofta i adaptiva (eller iterativa) steg, där förskjutning av förståelse och gemensamt lärande är väsentliga inslag. Det som med ”projektglasögon” kan se ut som att ”inte mycket har hänt”, kan med ”förändringsledningsglasögon” visa sig ha påverkat människor att förstå sin situation på ett nytt sätt. Det kan ha öppnat för utveckling av nya sammanhang som gett ny energi och förmåga att förändra tillsammans med andra, vilket ger ökade möjligheter att på lång sikt förbättra den totala situationen.

Reflekta utgår i sitt utvärderande arbete från modern forskning om vuxenutveckling, lärande utvärdering samt systemförändrande arbetssätt.