header banner

Grupputveckling och konflikt

Individ, grupp och verksamhet är kommunicerande kärl. Reflekta erbjuder struktur för er att söka utvecklingsvägar och lösningar inför framtiden om vad ni ska jobba med och hur ni ska jobba tillsammans. Det kan handla om ”att sätta igång”, ”att komma vidare”, ”att uppnå resultat”, ”att nå avslut”, ”att trivas ihop”, och att var och en upplever utveckling, men också uppnår utveckling tillsammans.

En naturlig del av allt samarbete är faser av konflikt. Reflekta hjälper er att konstruktivt använda dessa faser för att stärka er utveckling tillsammans. Har konflikten kört fast bistår Reflekta med kvalificerad konfliktlösning så att ni kan återhämta er och finna nya vägar framåt.

Reflekta utgår i sitt arbete från modern forskning om gruppers utveckling och använder vid behov analysverktyg granskade med mycket goda resultat av Sveriges psykologförbund. De grundläggande värderingarna i arbetet är avgörande: jämlikhet, respekt och intresse för deltagarnas olika perspektiv och erfarenheter. Likaså övertygelsen att en bra lösning är beroende av allas medverkan.