header banner

Ledarutveckling och handledning

Har du rollen som projektledare, samverkansledare, samordnare, utvecklare, lokal ledare eller liknande, är arbetet ibland både utmanande och utmattande. Reflekta stödjer dig som ledare och facilitatar. Hur stödet ska se ut för att passa dig kommer vi överens om tillsammans. Det kan handla om att få tillfälle att reflektera över hur du trivs och fungerar i din roll, vilka styrkor och svagheter du ser i relation till ditt uppdrag. Det kan också handla om fokus på din arbetssituation snarare än dig själv; vilka är uppdragets grundläggande utmaningar och hur kan du hantera dem för att uppnå resultat.

Välkommen att höra av dig för att samtala om hur Reflekta kan stödja dig i ditt arbete – ingen situation är den andra lik!