header banner

Välkommen att ta del av Reflektas utbildningar

Reflektas grundkurs Dialogbaserat arbetssätt – de grundläggande perspektiven, är basen för övriga kurser. Kursen ger dig grundläggande modeller, tänkesätt och metoder som du kan tillämpa i ditt vardagliga arbete. Kursen ges både fysiskt och digitalt.

För dig som vill utveckla mer specifik kompetens kring att planera och leda möten, ger vi påbyggnadskursen Det dialogbaserade mötet – planera och leda för delaktighet. Kursen utvecklar din kompetens att välja upplägg och mötesmetoder så att du kan bli bättre på att skapa och leda den typ av möte som du önskar.

För dig som vill utveckla mer specifik kompetens att ta ansvar för dialogprocessens kvalitet och genomförande, ger vi påbyggnadskursen Dialogbaserat arbetssätt i komplexa processer – för dig som initierar, planerar, leder och utvärderar. Kursen ger dig förståelse för den komplexitet som du har att hantera då du jobbar med dialogbaserade processer. Kursen ger dig kompetens att analysera och kommunicera komplexiteten så att du kan skapa systemförändring tillsammans med andra.

Reflektas professionaliseringsprogram för dialogbaserat arbetssätt vänder sig till dig som vill leda samhällsförändring på dialiogbaserad grund. Programmet innebär en möjlighet för dig att utveckla och fördjupa din egen specifika kompetens som ledare av komplexa dialogbaserade förändringsprocesser. Med hjälp av regelbunden och individanpassad handledning av en erfaren processledare, arbetar du fram ett arbetsdokument som stöder dig i ditt vardagliga arbete med en aktuell arbetsuppgift som du själv väljer.

Reflektas mål är att utveckla kurser som svarar mot dina behov av kompetensutveckling. Kontakta oss gärna med tips på intressanta ämnen eller infallsvinklar. Vi ser fram emot att förstå mer om dina behov och inspireras av att höra om dina erfarenheter. Välkommen att höra av dig till vd Anna Ranger, 0707 16 17 02