header banner

Medborgarberedning – ett utrymme för medskapande

Tillit, samhällskontraktet och kollektiv kapacitet är viktiga faktorer för att lyckas hantera samhällsutmaningar tillsammans med andra. Vi har olika roller och förutsättningar då vi samarbetar för att utveckla nya lösningar. Vi har olika kunskap och olika resurser för att hantera den aktuella sakfrågan. Vi behöver utveckla tillit och kollektiv kapacitet för att resurserna vi bidrar med ska integreras till en kraftfull helhet. I kursen får du utveckla din kompetens och veta mer om

  • samhällskontraktet – varför är det viktigt och hur kan vi arbeta för att stärka det?
  • tillit – hur fungerar tillit och hur vad behöver vi göra för att tilliten ska utvecklas?
  • kollektiv kapacitet – hur kan vi arbeta för att metodiskt lära tillsammans och allokera nödvändiga resurser för systemförändring kring sakfrågan? 

Låter det intressant? Vänligen kontakta vd Anna Ranger för mer information