header banner

Det dialogbaserade mötet – planera och leda för delaktighet

Ett dialogbaserat möte ökar möjligheten för alla deltagare att vara engagerade och lära tillsammans. Det skapar förutsättningar för välgrundade beslut och förändringsinitiativ vare sig det gäller samrådsmöten, interna arbetsmöten eller workshops för samskapad innovation. Under kursen omsätter du det dialogbaserade arbetssättet genom att göra ett konkret upplägg för ett specifikt möte. Kursen ges på konferenshotell under två dagar med följande fokus:

 • mötet och dess sammanhang
 • mötets faser och dynamik
 • metoder och metodkategorier
 • sakfrågan och relationerna
 • bemöta och hantera konfliktpotential

Kursen ger dig möjlighet att

 • förstå hur mötets upplägg påverkar möjligheten till dialog
 • öka din kunskap om metoder och aktiviteter för att skapa dialogbaserade möten
 • jobba med ett faktiskt möte från din egen vardag, som du planerar i detalj
 • vidga din förståelse för de faktorer som påverkar hur du lyckas att skapa ett dialogmöte
 • analysera konfliktpotential för att styra ett möte mot dialog

Kursen vänder sig till dig som

 • jobbar med kultur/natur-förvaltning, friluftslivsfrågor, med destinationsutveckling, med landsbygdsutveckling, fysisk planering, stadsutveckling eller liknande uppdrag
 • leder samrådsmöten och dialogmöten
 • arbetar med komplexa utvecklingsprojekt i samverkan med andra aktörer
 • ansvarar för kunskaps- eller sektorsövergripande utvecklingsarbete
 • arbetar med planprocesser i dialog
 • initierar tvärsektoriellt utvecklingsarbete
 • deltar – kanske som representant – i dialogmöten och dialogprocesser

Kursens upplägg

Kursen omfattar 2 dagar på konferenshotell. Inför kursen ingår självstudier i form av inläsning/lyssning samt reflektionsarbete motsvarande ca 2 timmar. Du har tillgång till en kurshemsida där kursmaterial läggs ut. Under kursen varvas föreläsningar med interaktiva moment som görs i grupp.

Upplägget bygger på Reflektas pedagogiska grundsyn vilket innebär att

 • du deltar aktivt med din erfarenhet
 • kursen ger dig möjlighet att spegla din erfarenhet mot forskning vilket ger dig ett språk som utvecklar din professionella förståelse och förmåga
 • kursen ger dig utrymme och möjlighet att enskilt och tillsammans reflektera kring viktiga centrala frågeställningar och du lär dig hur du kan resonera självständigt kring utmaningar du möter i ditt arbete

Förkunskapskrav

Kursen förutsätter att du gått kursen Dialogbaserat arbetssätt – de grundläggande perspektiven

Pris

Per person: 6750 kr ex moms

Om ni är en grupp som tillsammans vill gå kursen

Önskar du boende tillkommer kostnad för detta, 1450 kr per natt ex moms

Om ni är en grupp som tillsammans vill gå kursen, så genomför vi gärna kursen på er arbetsplats vid ett tillfälle som passar er. Ni ansvarar då själva för kost och logi. Minsta antal 8 personer à 6100 kr ex moms. Platser därutöver 20% rabatt per plats. Max 20 deltagare. Vänligen kontakta vd Anna Ranger för gruppbokning.

Kurstillfällen 2023

28-29 september 2023
LundAnmäl dig senast 16 juni till anna.ranger@reflekta.se