header banner

Dialogbaserat arbetssätt – de grundläggande perspektiven

Ett dialogbaserat arbetssätt ökar dina förutsättningar att skapa tillit och engagemang i samarbetet. Det hjälper dig att bättre hantera konflikter och meningsskiljaktigheter då du arbetar med dialog i samhällsutvecklingen. Kursen ger dig de grundläggande perspektiven i ett dialogbaserat arbetssätt och hjälper dig att utveckla ditt vardagliga arbete. Kursen är föreläsningsbaserad och ges digitalt under 5 träffar med följande fokus:  

 • dialog, diskussion, debatt
 • konflikt och konfliktpotential
 • hantera komplexa samhällsutmaningar tillsammans
 • förutsättningar för att lära tillsammans
 • dialogbaserat arbetssätt – ramarna och metoderna

Kursen ger dig möjlighet att

 • förstå hur du kan styra professionella samtal i riktning mot dialog
 • öka din kunskap om komplexa samhällsutmaningar och hur dialog kan hantera dem
 • fördjupa din förståelse för dialogens betydelse för att kunna arbeta tillsammans
 • vidga din förståelse för metoders betydelse när du planerar ett dialogmöte
 • analysera konfliktpotential för att kunna skapa en öppen och tillitsfull dialog

Kursen vänder sig till dig som

 • jobbar med kultur/natur-förvaltning, friluftslivsfrågor, med destinationsutveckling, med landsbygdsutveckling, fysisk planering, stadsutveckling eller liknande
 • leder samrådsmöten och dialogmöten
 • arbetar med komplexa utvecklingsprojekt i samverkan med andra aktörer
 • ansvarar för kunskaps- eller sektorsövergripande utvecklingsarbete
 • arbetar med planprocesser i dialog
 • initierar tvärsektoriellt utvecklingsarbete
 • deltar – kanske som representant – i dialogmöten och dialogprocesser
 • jobbar med ett samhällsperspektiv

Kursens upplägg

Digital kurs: Kursen omfattar 5 digitala träffar à 2,5 timmar och självstudier i form av inläsning/lyssning samt reflektionsarbete inför varje träff motsvarande ca 1 timme. Du har tillgång till en kurshemsida där kursmaterial läggs ut och där kursledningen responderar på kursuppgifter. Sammanlagt omfattar kursen motsvarande två dagar.

Fysisk kurs: Kursen omfattar 2 dagar på konferenshotell. Inför kursen ingår självstudier i form av inläsning/lyssning samt reflektionsarbete motsvarande ca 2 timmar. Du har tillgång till en kurshemsida där kursmaterial läggs ut. Under kursen varvas föreläsningar med interaktiva moment som görs i grupp.

Upplägget bygger på Reflektas pedagogiska grundsyn vilket innebär att

 • du deltar aktivt med din erfarenhet
 • kursen ger dig möjlighet att spegla din erfarenhet mot forskning vilket ger dig ett språk som utvecklar din professionella förståelse och förmåga
 • kursen ger dig utrymme och möjlighet att enskilt och tillsammans reflektera kring viktiga centrala frågeställningar och du lär dig hur du kan resonera självständigt kring utmaningar du möter i ditt arbete

Under kursen varvas föreläsningar med interaktiva moment som görs i grupp. Efter varje träff ges återkoppling från kursledningen på frågorställningar som grupperna formulerat.

Pris

Digital kurs, per person: 5520 kr ex moms

Fysisk kurs, per person: 6750 kr ex moms

Önskar du boende tillkommer kostnad för detta, 1450 kr per natt ex moms

Om ni är en grupp som tillsammans vill gå kursen

Minsta antal 8 personer. Platser därutöver 20% rabatt per plats. Bokar ni en hel grupp har ni möjlighet att påverka datum för kursens genomförande. Vänligen kontakta vd Anna Ranger för gruppbokning.

Kurstillfällen 2023

Augusti-september 2023
Digital kurs
Kursen ges på tisdagar kl 13.00-15.30 med fem digitala träffar:
29/8, 5/9, 12/9, 19/9, 26/9
Anmäl dig senast 16 juni till anna.ranger@reflekta.se
September 2023
Fysisk kurs
Kursen ges 7-8 september i LundAnmäl dig senast 16 juni till anna.ranger@reflekta.se

Vill du boka in en hel grupp vid ett datum som passar just er? Vänligen kontakta vd Anna Ranger