header banner

Dialogbaserat arbetssätt – de grundläggande perspektiven

Ett dialogbaserat arbetssätt ökar dina förutsättningar att skapa tillit och engagemang i dialogarbetet. Det hjälper dig att bättre hantera konflikter och meningsskiljaktigheter då du arbetar med dialog i samhällsutvecklingen. Kursen ger dig de grundläggande perspektiven i ett dialogbaserat arbetssätt och hjälper dig att utveckla ditt vardagliga arbete. Kursen är föreläsningsbaserad och ges digitalt under 5 träffar med följande fokus:  

 • dialog, ord och tillit
 • konflikt och konfliktpotential
 • hantera komplexa samhällsutmaningar tillsammans
 • förutsättningar för att lära tillsammans
 • dialogbaserat arbetssätt

Kursen ger dig möjlighet att

 • förstå hur du kan styra professionella samtal i riktning mot dialog
 • öka din kunskap om komplexa samhällsutmaningar och hur dialog kan hantera dem
 • fördjupa din förståelse för dialogens betydelse för att kunna arbeta tillsammans
 • vidga din förståelse för metoders betydelse när du planerar ett dialogmöte
 • analysera konfliktpotential för att kunna skapa en öppen och tillitsfull dialog

Kursen vänder sig till dig som

 • jobbar med kultur/natur-förvaltning, friluftslivsfrågor, med destinationsutveckling, med landsbygdsutveckling, fysisk planering, stadsutveckling eller liknande
 • leder samrådsmöten och dialogmöten
 • arbetar med komplexa utvecklingsprojekt i samverkan med andra aktörer
 • ansvarar för kunskaps- eller sektorsövergripande utvecklingsarbete
 • arbetar med planprocesser i dialog
 • initierar tvärsektoriellt utvecklingsarbete
 • deltar – kanske som representant – i dialogmöten och dialogprocesser
 • jobbar med ett samhällsperspektiv

Kursens upplägg

Kursen omfattar 5 digitala träffar à 2,5 timmar och självstudier i form av inläsning/lyssning samt reflektionsarbete inför varje träff motsvarande ca 1 timme. Du har tillgång till en kurshemsida där kursmaterial läggs ut och där kursledningen responderar på kursuppgifter. Sammanlagt omfattar kursen motsvarande två dagar.

Upplägget bygger på Reflektas pedagogiska grundsyn vilket innebär att

 • du deltar aktivt med din erfarenhet
 • kursen ger dig möjlighet att spegla din erfarenhet mot forskning vilket ger dig ett språk som utvecklar din professionella förståelse och förmåga
 • kursen ger dig utrymme och möjlighet att enskilt och tillsammans reflektera kring viktiga centrala frågeställningar och du lär dig hur du kan resonera självständigt kring utmaningar du möter i ditt arbete

Under kursen varvas föreläsningar med interaktiva moment som görs i grupp. Efter varje träff ges återkoppling från kursledningen på frågorställningar som grupperna formulerat.

Pris

Per person: 5150 kr ex moms

Om ni är en grupp som tillsammans vill gå kursen

Minsta antal 8 personer. Platser därutöver 20% rabatt per plats. Bokar ni en hel grupp har ni möjlighet att påverka datum för kursens genomförande. Vänligen kontakta vd Anna Ranger för gruppbokning.

Kurstillfällen 2021

Mars-april 2021

Kursen ges på onsdagar kl 13.00-15.30 med fem digitala träffar:
10/3, 17/3, 24/3, 31/3, 7/4
Anmäl dig här senast 18 feb 2021
April-maj 2021Kursen ges på onsdagar kl 13.00-15.30 med fem digitala träffar:
14/4, 21/4, 28/4, 5/5, 12/5
Anmäl dig här senast 24 mars 2021
Augusti-september 2021Kursen ges på torsdagar kl 13.00-15.30 med fem digitala träffar:
19/8, 26/8, 2/9, 9/9, 16/9
Anmäl dig här senast 24 juni 2021
Oktober-november 2021Kursen ges på onsdagar kl 13.00-15.30 med fem digitala träffar:
20/10, 27/10, 3/11, 10/11, 17/11
Anmäl dig här senast 29 september 2021

Vill du boka in en hel grupp vid ett datum som passar just er? Vänligen kontakta vd Anna Ranger