header banner

Dialogbaserat arbetssätt

Kursen DIALOGBASERAT ARBETSSÄTT är speciellt framtagen för dig som deltar i dialog- och samverkansprocesser. I kursen får du utveckla din kompetens och veta mer om 

Vad som krävs för att gemensamt lärande ska utvecklas i en grupp och hur glädje, energi och resultat kan åstadkommas i arbetet

Hur du med ett så kallat frågebaserat arbetssätt kan bidra till att det gemensamma arbetet blir produktivt

Hur du själv kan reflektera kring hur just du fungerar i grupper då samskapande står i fokus, vad som är dina personliga styrkor som du kan bidra med, samt vilka utvecklingsmöjligheter du har för att få större glädje, energi och produktivitet i arbetet

För att du ska uppnå bästa resultat skräddarsyr Reflekta sina kurser i dialog med deltagarna. Gör gärna en intresseanmälan HÄR och beskriv kort varför du vill gå kursen och vad du önskar uppnå. Vi på Reflekta kommer att kontakta dig inför planeringen av nästa kurstillfälle, vilket planeras till vårvintern 2020.