header banner

Dialogbaserat arbetssätt

Kursen Dialogbaserat arbetssätt är speciellt framtagen för dig som deltar i dialog- och samverkansprocesser. I kursen får du utveckla din kompetens och veta mer om 

  • Vad som krävs för att gemensamt lärande ska utvecklas i en grupp och hur glädje, energi och resultat kan åstadkommas i arbetet
  • Hur du med ett så kallat frågebaserat arbetssätt kan bidra till att det gemensamma arbetet blir produktivt
  • Hur du själv kan reflektera kring hur just du fungerar i grupper då samskapande står i fokus, vad som är dina personliga styrkor som du kan bidra med, samt vilka utvecklingsmöjligheter du har för att få större glädje, energi och produktivitet i arbetet

För att du ska uppnå bästa resultat skräddarsyr Reflekta sina kurser i dialog med deltagarna. Kontakta Anna Ranger för mer information.