header banner

Rollen som gränsgångare

Ett uppdrag i offentlig sektor omsluts av en den struktur som den representativa demokratin ger. De byråkratiska processerna är trögrörliga för att säkerställa uttryckta värden. De byråkratiska systemen är inte utvecklade för att vara innovativa och det kan vara en utmaning att som tjänsteperson driva eller delta i dialogbaserat samverkansarbete med externa aktörer och medverka till fungerande och långsiktig förändring. I kursen får du utveckla din kompetens och veta mer om

  • representativ demokrati och deliberativ samtalsdemokrati – två system med olika mål
  • initiera, leda, delta – skapa bestående förändring genom dialogbaserat arbetssätt
  • värdegrunden, orken, uppdraget – att ge dialogen ett realistiskt ramverk och förstå konfliktpotentialen

Låter det intressant? Vänligen kontakta vd Anna Ranger för mer information