header banner

Dialog för idéburen-offentlig samverkan

Många av de komplexa samhällsutmaningar vi möter i samhällsförvaltningen kan inte få sin lösning inom befintligt sätt att tänka, förhålla sig och agera. I kursen Dialog för idéburen-offentlig samverkan får du utveckla din kompetens och veta mer om

  • vad som utmärker komplexa samhällsutmaningar samt några vardagliga exempel från olika sakfrågeområden
  • arbetssätt för att hantera komplexa samhällsutmaningar
  • vad ett IOP (idéburet-offentligt-partnerskap) innebär, hur det kan skapas och organiseras, relationsmässigt såväl som juridiskt.

För att du ska uppnå bästa resultat skräddarsyr Reflekta sina kurser i dialog med deltagarna. Kontakta Anna Ranger för mer information.