header banner

Dialog för idéburen-offentlig samverkan

Många av de komplexa samhällsutmaningar vi möter i samhällsförvaltningen kan inte få sin lösning inom befintligt sätt att tänka, förhålla sig och agera. I kursen Dialog för idéburen-offentlig samverkan får du utveckla din kompetens och veta mer om

vad som utmärker komplexa samhällsutmaningar samt några vardagliga exempel från olika sakfrågeområden

arbetssätt för att hantera komplexa samhällsutmaningar

vad ett IOP (idéburet-offentligt-partnerskap) innebär, hur det kan skapas och organiseras, relationsmässigt såväl som juridiskt

  • vad som utmärker komplexa samhällsutmaningar samt några vardagliga exempel från olika sakfrågeområden
  • arbetssätt för att hantera komplexa samhällsutmaningar
  • vad ett IOP (idéburet-offentligt-partnerskap) innebär, hur det kan skapas och organiseras, relationsmässigt såväl som juridiskt.

För att du ska uppnå bästa resultat skräddarsyr Reflekta sina kurser i dialog med deltagarna. Gör gärna en intresseanmälan HÄR och beskriv kort varför du vill gå kursen och vad du önskar uppnå. Vi på Reflekta kommer att kontakta dig inför planeringen av nästa kurstillfälle, vilket planeras till vårvintern 2020.