header banner

Dialog för idéburet-offentligt partnerskap (IOP)

Många av de komplexa samhällsutmaningar vi möter i samhällsförvaltningen kan inte få sin lösning inom befintligt sätt att tänka, förhålla sig och agera. I kursen får du utveckla din kompetens och veta mer om

  • vad som utmärker komplexa samhällsutmaningar samt några vardagliga exempel från olika sakfrågeområden
  • arbetssätt för att hantera komplexa samhällsutmaningar
  • vad ett IOP (idéburet-offentligt partnerskap) innebär, hur det kan skapas och organiseras, relationsmässigt såväl som juridiskt.

Låter det intressant? Vänligen kontakta vd Anna Ranger för mer information