header banner

Dialogbaserat arbetssätt i komplexa processer – för dig som initierar, planerar, leder eller utvärderar

Ett dialogbaserat förhållningssätt i samskapandeprocesser höjer effektiviteten och meningsfullheten i arbetet. Du fördjupar din förmåga att bedöma kvaliteten i samskapandeprocesser, både vad gäller tillit mellan aktörerna och graden av gemensamt lärande i sakfrågan. Med hjälp av ett vetenskapligt baserat verktyg, får du stöd i din planering av aktiviteter som för processen framåt. Med verktyget som grund ökar du din möjlighet att kommunicera utmaningar och möjligheter med beställare, kollegor och deltagare i arbetet. Kursen ges på konferenshotell under två dagar med följande fokus:

 • den komplexa samhällsutmaningen och behovet av dialog, lärande och förändring
 • analys inför igångsättande av samskapandeprocesser
 • planera upplägg för en dialogbaserad samskapandeprocess
 • kommunicera det dialogbaserade arbetssättet och samskapandeupplägget för beslutsfattare och intressenter
 • utvärdering och lärande utvärdering 

Kursen ger dig möjlighet

 • att förstå hur du kan kommunicera ett dialogbaserat arbetssätt
 • att fördjupa din förståelse för hur de tre rollerna ”initiera”, ”leda” och ”delta” behöver samspela för att åstadkomma resultat
 • att jobba med ett faktiskt case från din egen vardag, som du analyserar i detalj
 • att jobba med ett faktiskt case från din egen vardag, som du på ett strukturerat sätt börjar planera
 • att analysera konfliktpotential för att kunna skapa en öppen och tillitsfull dialog

Kursen vänder sig till dig som

 • jobbar med kultur/natur-förvaltning, friluftslivsfrågor, med destinationsutveckling, med landsbygdsutveckling, fysisk planering, stadsutveckling eller liknande uppdrag
 • initierar, planerar, leder eller utvärderar dialogprocesser
 • arbetar med komplexa utvecklingsprojekt i samverkan med andra aktörer
 • ansvarar för kunskaps- eller sektorsövergripande utvecklingsarbete

Kursens upplägg

Kursen omfattar 2 dagar på konferenshotell. Inför kursen ingår självstudier i form av inläsning/lyssning samt reflektionsarbete motsvarande ca 2 timmar. Du har tillgång till en kurshemsida där kursmaterial läggs ut. Under kursen varvas föreläsningar med interaktiva moment som görs i grupp.

Upplägget bygger på Reflektas pedagogiska grundsyn vilket innebär att

 • du deltar aktivt med din erfarenhet
 • kursen ger dig möjlighet att spegla din erfarenhet mot forskning vilket ger dig ett språk som utvecklar din professionella förståelse och förmåga
 • kursen ger dig utrymme och möjlighet att enskilt och tillsammans reflektera kring viktiga centrala frågeställningar och du lär dig hur du kan resonera självständigt kring utmaningar du möter i ditt arbete

Förkunskapskrav

Kursen förutsätter att du genomgått kursen Dialogbaserat arbetssätt – de grundläggande perspektiven.

Pris

Per person: 6750 kr ex moms

Önskar du boende tillkommer kostnad för detta, 1450 kr per natt ex moms

Om ni är en grupp som tillsammans vill gå kursen

Om ni är en grupp som tillsammans vill gå kursen, så genomför vi gärna kursen på er arbetsplats vid ett tillfälle som passar er. Ni ansvarar då själva för kost och logi. Minsta antal 8 personer à 6100 kr ex moms. Platser därutöver 20% rabatt per plats. Max 20 deltagare. Vänligen kontakta vd Anna Ranger för gruppbokning.

Kurstillfällen 2023

5-6 oktober 2023LundAnmäl dig senast 16 juni till anna.ranger@reflekta.se