header banner

Leda och styra samhällsförändring – för dig som vill utvecklas som professionell processledare av dialogbaserade förändringsprocesser

Reflektas professionaliseringprogram vänder sig till dig som har mångårig erfarenhet som projektledare av samhälleliga utvecklings- och planeringsprojekt. Med stöd av programmets kursmoment, individuell handledning och reflekterande samtal med dina kursare, fördjupar du din förståelse för hur du fungerar som ledare och hur just du kan utvecklas i rollen som ledare för dialogbaserad samhällsförändring. Du arbetar med case som du själv väljer. I programmet ingår såväl digitala moment som fysiska träffar på konferenshotell. Programmet har följande fokus:

  • i centrum står din egen kompetensutveckling att initiera och leda utveckling genom dialog
  • som motor i arbetet har du ett case som du själv valt utifrån din vardagliga arbetssituation
  • den röda tråden i professionaliseringsprogrammet är regelbunden personlig handledning
  • i de ingående kurserna får du kunskapsbasen samt möjlighet till tanke- och erfarenhetsutbyte med andra kursdeltagare.

Programmet vänder sig till dig som

  • leder dialogbaserad verksamhetsutveckling inom eller mellan organisationer
  • initierar, planerar, leder eller utvärderar dialogprocesser, internt eller externt
  • arbetar med komplexa utvecklingsprojekt internt eller i samverkan med externa aktörer
  • ansvarar för kunskaps- eller sektorsövergripande utvecklingsarbete
  • projektleder samhälleliga utvecklings- och planeringsprojekt

Programmets upplägg

Tillsammans gör vi ett upplägg som motsvarar dina behov och anpassas till din arbetssituation. Välkommen att kontakta vd Anna Ranger för mer information.

Programmet omfattar

Om du har gått andra motsvarande kurser i Reflektas regi, till exempel Dialog för naturvård, och önskar gå professionaliseringsprogrammet, vänligen kontakta vd Anna Ranger för mer information.

Om du redan genomgått de kurser som ingår i professionaliseringsprogrammet och önskar stöd kring ett för dig aktuellt case/uppdrag som du arbetar med, erbjuder Reflekta skräddarsydd handledning. Vänligen kontakta vd Anna Ranger för ett upplägg som passar just dig.

Pris

28 250 kr ex moms

Önskar du boende tillkommer kostnad för detta, 1330 kr per natt ex moms

Kurstillfällen 2021

Antagning till programmet sker löpande. Vänligen kontakta vd Anna Ranger för mer information.