header banner

Leda och styra samhällsförändring – för dig som vill utvecklas som professionell processledare av dialogbaserade förändringsprocesser

Reflektas professionaliseringprogram för dialogbaserat arbetssätt vänder sig till dig som har mångårig erfarenhet som projektledare av samhälleliga utvecklings- och planeringsprojekt. Med stöd av programmets kursmoment, individuell handledning och reflekterande samtal med dina kursare, fördjupar du din förståelse för hur du fungerar som ledare och hur just du kan utvecklas i rollen som ledare för dialogbaserad samhällsförändring. Du arbetar med case som du själv väljer. I programmet ingår såväl digitala moment som fysiska träffar på konferenshotell. Programmet har följande fokus:

  • i centrum står din egen kompetensutveckling att initiera och leda utveckling genom dialog
  • som motor i arbetet har du ett case som du själv valt utifrån din vardagliga arbetssituation
  • den röda tråden i professionaliseringsprogrammet är regelbunden personlig handledning

Programmet vänder sig till dig som

  • leder dialogbaserad verksamhetsutveckling inom eller mellan organisationer
  • initierar, planerar, leder eller utvärderar dialogprocesser, internt eller externt
  • arbetar med komplexa utvecklingsprojekt internt eller i samverkan med externa aktörer
  • ansvarar för kunskaps- eller sektorsövergripande utvecklingsarbete
  • projektleder samhälleliga utvecklings- och planeringsprojekt
  • har en gränsgångarfunktion i en ”stuprörs”-organisation

Programmets upplägg

I Reflektas professionaliseringprogram får du personligt stöd att utveckla ett dialogbaserat ledarskap utifrån din personliga ledarprofil, din unika situation och utifrån någon av dina konkreta arbetsuppgifter. Vi skräddarsyr ett upplägg tillsammans med dig för att du ska få det stöd och den kompetensutveckling som just du behöver. Du fördjupar din förståelse för hur du kan leda dialogbaserat och kommunicera utmaningar på ett pedagogiskt sätt så att du skapar handlingskraft hos alla berörda. Du utvecklar tillit och demokrati, engagemang och resurser så att ni tillsammans kan utforma och implementera hållbara lösningar. Välkommen att kontakta vd Anna Ranger för mer information.