header banner

Förstudie och ansökan av utlysta medel

Idag ställer flertalet finansiärer krav på tvärsektoriell samverkan i sina utlysningar. Som samverkande parter har du och dina medaktörer stora möjligheter att söka medel för utveckling och systemförändrande arbetssätt.

Reflekta ger er stöd i ansökningsarbetet för att öka era möjligheter att beviljas medel samtidigt som ni ökar era möjligheter att lyckas med ert genomförande så att ni uppnår varaktiga förändringar efter avslutat projekt. Reflekta utgår i arbetet från forskningen om adaptivt (eller iterativt) och frågebaserat arbetssätt för att skapa synergier mellan ett projektperspektiv och ett processperspektiv.

Välkommen att höra av dig för ett förutsättningslöst samtal om hur Reflekta kan stödja just er i er situation!