header banner

Mötesfacilitering

Verksamheter har alltid varit i behov av lösningar; nya idéer kring gamla problem, genomförandeplaner och arbetsmetoder som skapar engagemang och samstämmighet. Som mötesfacilitator ansvarar Reflekta för att du och din grupp har den struktur och energi ni behöver för att åstadkomma de resultat ni eftersträvar för ert möte.

Facilitatorrollen är alltid neutral i förhållande till sakfrågan. De grundläggande värderingarna i arbetet är dock avgörande: jämlikhet, respekt och intresse för deltagarnas olika perspektiv och erfarenheter. Likaså övertygelsen att en bra lösning är beroende av allas medverkan.