header banner

Böcker

Att leda samverkan är en handbok för dig som vill hantera komplexa samhällsutmaningar, skriven av Martin Westin, Camilo Calderon och Alexander Hellquist. Författarna är knutna till SWEDESD, centrum för lärande för hållbar utveckling vid Uppsala universitet. Boken är bearbetad och översatt till svenska av Anna Ranger. Boken finns för nedladdning (pdf).

Tillsammans med Karin Westerberg vid Malmö Högskola har Anna Ranger skrivit handboken Metoder för Möten. Boken beskriver vad ett faciliterande ledarskap innebär i praktiken. Boken ger också handfasta tips och råd hur du själv utvecklar din förmåga som facilitator av möten och samverkansprocesser. Boken går att köpa till självkostnadspris genom Miljöförvaltningen i Malmö Stad eller laddas ned (pdf).

På uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne Län har Anna Ranger skrivit handboken Plan och process – Handbok i dialoginriktad planering. Boken är slutresultatet av ett omfattande kompetensutvecklingsprojekt, Dialog i detaljplaneprocessen, som Anna genomförde åt Länsstyrelsen 2006-2007. Handboken är kostnadsfri och beställs via Länsstyrelsen i Skåne Län eller laddas ned (pdf).