header banner

Karin Westerberg

Karin Westerberg, pedagog på Reflekta, har sin bakgrund inom humanekologi och miljövetenskap. Karin har över 20 års erfarenhet som utbildare i frågor som handlar om demokrati och dialog, medskapandeprocesser och hållbar samhällsutveckling. Karin har över 20 års erfarenhet som uppskattad lärare och forskare vid Malmö Universitet respektive Linköpings Universitet. Karin har skrivit boken Metoder för möten (tillsammans med Anna Ranger)