header banner

Reflektas pedagogiska grundsyn

Reflektas kurser har ett upplägg som bygger på Reflektas pedagogiska grundsyn vilket innebär att

  • du deltar aktivt med din erfarenhet
  • kurserna ger dig möjlighet att spegla din erfarenhet mot forskning vilket ger dig ett språk som utvecklar din professionella förståelse och förmåga
  • kurserna ger dig utrymme och möjlighet att enskilt och tillsammans reflektera kring viktiga centrala frågeställningar och du lär dig hur du kan resonera självständigt kring utmaningar du möter i ditt arbete