header banner

Kurser för dig som leder samverkansprocesser

Är du den som leder en samverkansprocess för att hantera en komplex samhällsutmaning? Då har du en avgörande roll för att balansera och nyansera situationer som kan upplevas som konfliktfulla och intensiva. Du har också en viktig roll för att alla parter och deras respektive perspektiv blir synliggjorda för alla deltagare. I arbetet krävs att du kan skilja förståelse av olika perspektiv från enighet och samsyn. Forskning visar att ett stor utmaningen för dialogarbete är att inte missta tystnad för nöjdhet. Som processledare och facilitator har du en avgörande roll för att lärande mellan parterna utvecklas och förvaltas. Du har en avgörande roll för hur den kunskap som synliggörs genom arbetet förvaltas så att strukturell förändring görs möjlig. Att leda och facilitera samverkansprocesser är ofta ett intensivt och inte sällan utsatt och kanske ensamt arbete.

Kursen FRÅGEBASERAD FACILITERING (LÄS MER) är speciellt framtagen för dig som leder och har resultatansvar i dialog- och samverkansprocesser. Kursen ger dig ökad kunskap samt stöd i gemensam reflektion tillsammans med andra i samma roll som din egen.

Här kan du läsa mer om kursen Frågebaserad facilitering som är speciellt framtagen för dig som leder och har resultatansvar i dialog- och samverkansprocesser. Kursen ger dig ökad kunskap samt stöd i gemensam reflektion tillsammans med andra i samma roll som din egen.