header banner

Frågebaserad facilitering

Kursen Frågebaserad facilitering är speciellt framtagen för dig som leder och har resultatansvar i dialog- och samverkansprocesser. I kursen får du utveckla din kompetens och veta mer om

Varför ett frågebaserat arbetssätt underlättar för dig att skapa resultat och hur du kan använda ett frågebaserat arbetssätt i praktiken

Hur din roll som facilitator kan stödja deltagarna att våga vara öppna, raka och respektfulla i sin kommunikation med varandra, för att uppnå gemensam kunskap och handlingskraft att hantera den komplexa situationen

Hur du själv kan reflektera kring hur just du fungerar som faciltiator; vad som är dina personliga styrkor men också vad du bör vara extra uppmärksam på i rollen som facilitator

För att du ska uppnå bästa resultat skräddarsyr Reflekta sina kurser i dialog med deltagarna. Gör gärna en intresseanmälan HÄR och beskriv kort varför du vill gå kursen och vad du önskar uppnå. Vi på Reflekta kommer att kontakta dig inför planeringen av nästa kurstillfälle, vilket planeras till vårvintern 2020.