header banner

Frågebaserad facilitering

Kursen Frågebaserad facilitering är speciellt framtagen för dig som leder och har resultatansvar i dialog- och samverkansprocesser. I kursen får du utveckla din kompetens och veta mer om

Varför ett frågebaserat arbetssätt underlättar för dig att skapa resultat och hur du kan använda ett frågebaserat arbetssätt i praktiken

Hur din roll som facilitator kan stödja deltagarna att våga vara öppna, raka och respektfulla i sin kommunikation med varandra, för att uppnå gemensam kunskap och handlingskraft att hantera den komplexa situationen

Hur du själv kan reflektera kring hur just du fungerar som faciltiator; vad som är dina personliga styrkor men också vad du bör vara extra uppmärksam på i rollen som facilitator

För att du ska uppnå bästa resultat skräddarsyr Reflekta sina kurser i dialog med deltagarna. Kontakta Anna Ranger för mer information.