header banner

Kurser för dig som initierar samverkansprocesser

Är du den som tar initiativ till samverkansarbete för att hantera komplexa samhällsutmaningar? Då har du en viktig roll för möjligheterna att arbetet uppfattas som förtroendefullt och att bestående resultat uppnås. Moderna forskning om samverkansprocess visar att dessa ofta tenderar att utvecklas som ”bubblor” utan kontakt med den ordinarie verksamheten. Orsaken till en sådan utveckling ligger i att det är så lätt att tro att ”kunskap sprider sig”. Det är med andra ord lätt att förutsätta att det som händer i en samverkansprocess och det gemensamma lärande som görs där, av sig självt ”sprider sig” och påverkar och förändrar de byråkratiska och kulturella strukturer som omgärdar situationen och bidrar till dess komplexitet. Men så är inte fallet. Forskning visar att den som initierar samverkansprocesser bör hantera en rad faktorer för att samverkansprocessen ska ge önskat resultat.

Kursen SYSTEMFÖRÄNDRANDE ARBETSSÄTT (LÄS MER) är speciellt framtagen för dig som initierar och är ytterst ansvarig för dialog- och samverkansprocesser.

Här kan du läsa mer om kursen Systemförändrande arbetssätt som är speciellt framtagen för dig som initierar och är ytterst ansvarig för dialog- och samverkansprocesser.