header banner

Systemförändrande arbetssätt

Kursen Systemförändrande arbetssätt är speciellt framtagen för dig som initierar och i din roll är ytterst ansvarig för dialog- och samverkansprocesser. Forskning visar att rollen som initiativtagare till dialogprocesser är en avgörande faktor för arbetets resultat på kort och lång sikt. I kursen får du utveckla din kompetens och veta mer om

Hur en dialogprocess integreras med ordinarie verksamhet för att faktiskt uppnå systemförändring på lång sikt

Hur en kompetensprofil för en processledare se ut för att lärande, respekt samt samsyn ska uppnås mellan de deltagande i dialogarbetet och bli varaktigt över tid

Vad du bör tänka på i samband med utvärdering av dialog- och samverkansprocesser för att göra en rättvisande bedömning av resultatet

För att du ska uppnå bästa resultat skräddarsyr Reflekta sina kurser i dialog med deltagarna. Kontakta Anna Ranger för mer information.