header banner

Upphandla samverkanskompetens

Kursen är under utveckling och beräknas gå på försommaren 2020. Gör gärna en intresseanmälan HÄR och beskriv kort varför du vill gå kursen och vad du önskar uppnå.