header banner

Möten och metoder för dialog

Varje situation har sin metod. Att ha en bank av metoder för olika mötessituationer är värdefullt då du planerar, leder och utvärderar möten för ökad dialog och gemensamt lärande. I kursen Möten och metoder för dialog får du utveckla din kompetens och veta mer om 

hur mötets olika delar blir en bärande struktur för att gruppdeltagarna lär och är aktiva tillsammans i allt från idéskapande, relationsutveckling, förankringsarbete samt målsättning och måluppfyllelse

att lärande och nytänkande tar tid, kräver energi, lust och motivation

hur du kan utveckla din bank av mötesmetoder och analysera olika metoders styrkor och vad de kräver för att de ska påverka mötesklimatet och ert gemensamma arbete på det sätt du tänkt dig.

För att du ska uppnå bästa resultat skräddarsyr Reflekta sina kurser i dialog med deltagarna. Gör gärna en intresseanmälan HÄR och beskriv kort varför du vill gå kursen och vad du önskar uppnå. Vi på Reflekta kommer att kontakta dig inför planeringen av nästa kurstillfälle, vilket planeras till vårvintern 2020.