header banner

Möten och metoder för dialog

Varje situation har sin metod. Att ha en bank av metoder för olika mötessituationer är värdefullt då du planerar, leder och utvärderar möten för ökad dialog och gemensamt lärande. I kursen Möten och metoder för dialog får du utveckla din kompetens och veta mer om 

  • hur mötets olika delar blir en bärande struktur för att gruppdeltagarna lär och är aktiva tillsammans i allt från idéskapande, relationsutveckling, förankringsarbete samt målsättning och måluppfyllelse
  • att lärande och nytänkande tar tid, kräver energi, lust och motivation
  • hur du kan utveckla din bank av mötesmetoder och analysera olika metoders styrkor och vad de kräver för att de ska påverka mötesklimatet och ert gemensamma arbete på det sätt du tänkt dig

För att du ska uppnå bästa resultat skräddarsyr Reflekta sina kurser i dialog med deltagarna. Kontakta Anna Ranger för mer information.