header banner

Kurser för dig som deltar i samverkansprocesser

Att ha en medverkande roll i samverkansprocesser är inte ovanligt idag. Trots det är kunskapen dåligt känd om vad som krävs av deltagarna i en samverkansprocess för att arbetet ska bli konstruktivt och energigivande. Forskning visar att det lätt sprids en enighetskultur i samverkansprocesser. Det försvårar ett gemensam lärande om de skillnader i förhållningssätt och arbetssätt som finns mellan deltagarna. Att våga befinna sig i oenighet är en viktig fas i allt utvecklingsarbete. Det är viktigt att inte missta tystnad och trevlighet för enighet i sak. Det är också viktigt att kunna och våga kommunicera detta i gruppen.

Kursen DIALOGBASERAT ARBETSSÄTT är speciellt framtagen för dig som deltar i dialog- och samverkansprocesser. Kursen ökar din förmåga att medverka till att gemensamt lärande och systemförändring faktiskt uppnås i processarbetet, så att du får större glädje, energi och resultat av att delta i arbete.