header banner

Designa samverkansprocesser

Många av de komplexa samhällsutmaningar vi möter i samhällsförvaltningen kan inte få sin lösning inom befintligt sätt att tänka, förhålla sig och agera. I kursen Designa samverkansprocesser får du utveckla din kompetens och veta mer om 

Vad som utmärker ett adaptivt (eller iterativt) sätt att arbeta och vad som utmärker så kallade Livning Labs

Hur du skapar förutsättningar för ett ökat gemensamt lärande i samverkansgruppen och engagemang från samtliga deltagare

Vad som krävs för att det som uppnås i ert samverkansprojekt ska göra faktiskt skillnad på kort och lång sikt

För att du ska uppnå bästa resultat skräddarsyr Reflekta sina kurser i dialog med deltagarna. Kontakta Anna Ranger för mer information.