header banner

Välkommen till Reflekta

Reflekta riktar sig till dig som jobbar med utveckling tillsammans med andra. Reflekta erbjuder dig facilitering, utbildning och projektledning som gynnar ert gemensamma arbete att uppnå mål och resultat.

Facilitering betyder ”att göra lättare eller mindre svårt”. Du har visionen för arbetet. Med känsla för både helhet och detaljer ger Reflekta arbetet den struktur som behövs så att ni når era mål. 

Verksamheter har alltid varit i behov av lösningar; nya idéer kring gamla problem, genomförandeplaner och metoder att skapa engagemang och samstämmighet. Som facilitator ansvarar Reflekta för att du och din grupp har den struktur ni behöver för att åstadkomma de resultat ni eftersträvar. 

Facilitatorrollen är alltid neutral i förhållande till sakfrågan. De grundläggande värderingarna i arbetet är dock avgörande: jämlikhet, respekt och intresse för deltagarnas olika perspektiv och erfarenheter. Likaså övertygelsen att en bra lösning är beroende av allas medverkan.

Individ, grupp och verksamhet är kommunicerande kärl. Reflekta erbjuder struktur för er att söka utvecklingsvägar och lösningar inför framtiden om vad ni ska jobba med och hur ni ska jobba tillsammans. Välkommen att pröva oss – så får du uppleva energin av utveckling.