header banner

Genom åren har Reflekta haft uppdrag för

Aalto Camp for Societal Innovation Borlänge kommun Coompanion Skåne Coompanion Jönköping European Conference on Mobility Management (ECOMM) Energikontoret Skåne Energikontoret Östergötland Folkuniversitetet Friendly Development Group Frivilligcentra i Malmö Halmstads kommun Helsingborgshem Hushållningssällskapet och Sveriges Lantbruksuniversitet Hvens byalag ISU Malmö Jönköping University Karlstads Universitet Kommunförbundet Skåne Nordväst Kristianstads kommun Leader Lundaland Leader Skåne Nordväst Södra Landskrona kommun Tekniska Förvaltningen Lund Lunds Universitet Länsstyrelserna i Skåne, Blekinge, Halland, Västra Götaland, Kronoberg, Kalmar, Östergötland, Södermanland, Stockholm, Uppsala, Västmanland, Dalarna, Jämtland, Gotland Malmö universitet Malmö Ideella Miljöförvaltningen Malmö Stad Stadsbyggnadskontoret Malmö Stad Miljödepartementet, Nationalkommitéen för Agenda 21 och Habitat Modell Ljungbyhed, ideell förening Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor Naturvårdsverket Region Skåne, Enheten för Demokratiutveckling Region Skånes kulturförvaltning Sensus Studieförbund Social Innovation Skåne Skånes Vindkraftsakademi Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp Sveriges stadsarkitekters förening Stockholms stad, Kulturförvaltningen Swedish International Centre of Education for Sustainable Development (SWEDESD) Up New City i Malmö Uppsala universitet Vellinge kommun Trelleborgs kommun Svedala kommun Skurups kommun Värpinge Agroinkubator Värpinge Grön LivsCultur AB (svb)

Uppdragen har haft följande fokus

Komplexa samhällsutmaningar och dialogbaserat arbetssätt Kompetensutveckling och förändringsledning Agenda 2030, mål 17: genomförande och globalt partnerskap – Social innovation och förändring Platsutveckling och lokalt ledarskap – Levande landsbygd och systemförändring Rurban (urban+rural) utveckling Hållbar stadsutveckling och deltagandeplanering Planprocesser, samråd och dialog IdeelltOffentligtPartnerskap (IOP) och permaprocesser Demokratiutveckling och breddat deltagande Internt utvecklingsarbete över förvaltningsgränser Arbetsintegrerande sociala företag Samverkan över bransch- och sektorsgränser Samverkansledning och mötesmetodik Generationsväxling och entreprenörskap Vision, mål och genomförande i samverkan Samverkan och konfliktlösning Utvärdering och uppföljning