header banner

Processledning och processutveckling

Reflekta är oberoende samverkanspart i förändringsarbetet där flera aktörer tillsammans ska åstadkomma förändring för hållbara samhällssystem. Tillsammans med dig som projektägare eller projektledare planerar vi arbetets upplägg. Reflekta leder de delar av arbetet som gynnas av närvaron och ledarskapet i en för sakfrågan oberoende part. Det ökar möjligheten för dig och dina samarbetspartners att få syn på möjligheter hur ni tillsammans kan åstadkomma varaktig förändring, och förändra arbetssätt för att uppnå resultat.

Välkommen att höra av dig för ett förutsättningslöst samtal – ingen fråga är för stor eller för liten!