header banner

Plan och process

På uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne Län har Anna Ranger skrivit handboken Plan och process – Handbok i dialoginriktad planering. Boken är slutresultatet av ett omfattande kompetensutvecklingsprojekt, Dialog i detaljplaneprocessen, som Anna genomförde åt Länsstyrelsen 2006-2007. Handboken är kostnadsfri och beställs via Länsstyrelsen i Skåne Län eller laddas ned (pdf).