header banner

Genom åren har Reflekta haft uppdrag för

Aalto Camp for Societal Innovation Borlänge kommun Coompanion Skåne Coompanion Jönsköping European Conference on Mobility Management (ECOMM) Energikontoret Skåne Energikontoret Östergötland Folkuniversitetet Friendly Development Group Frivilligcentra i Malmö Halmstads kommun Helsingborgshem Hushållningssällskapet och Sveriges Lantbruksuniversitet Hvens byalag ISU Malmö Jönköping University Karlstads Universitet Kommunförbundet Skåne Nordväst Kristianstads kommun Leader Lundaland Leader Skåne Nordväst Södra Landskrona kommun Lunds kommun, Tekniska Förvaltningen Lunds Universitet Länsstyrelsen Dalarna, Länsstyrelsen Skåne, mfl Länsstyrelser, Malmö Högskola/Malmö universitet Malmö Ideella föreningars Paraply-organisation Malmö stad, Miljöförvaltningen Malmö stad, Stadsbyggnadskontoret Miljödepartementet, Nationalkommitéen för Agenda 21 och Habitat Modell Ljungbyhed, ideell förening Naturvårdsverket Region Skåne, Enheten för Demokratiutveckling Sensus Studie- förbund Social Innovation Skåne Skånes Vindkraftsakademi Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp. Sveriges stadsarkitekters
förening Stockholms stad, Kulturförvaltningen Swedish International Centre of Education for Sustainable Development (SWEDESD) Up New City i Malmö Uppsala Univeristet Vellinge kommun Trelleborgs kommun Svedala kommun Skurups kommun Värpinge Agroinkubator Värpinge Grön LivsCultur AB (svb)