header banner

En sida om webbplatsen och temat Simrishamn

Denna sida innehåller information om teman och plug-ins som används på denna webbplats. Temat är ett specialutvecklat tema för just denna webbplats, utvecklat av Bo Peterson, bo.peterson@gmail.com. Webbplatsen använder förutom temat några plug-ins för att ge önskat utseende. De viktigaste är Unique headers, Lazy blocks och Secondary title.

Tillägget Unique headers används för att ha unika bilder längst upp på varje sida. Ange vilken bild som ska används när sida redigeras i högerspalten, under Sida->Anpassat sidhuvud.

Secondary title används för att kunna visa en alternativ titel längst upp på sidan, och i menyer. På så vis kan man ha en lång titel som syns på sidan, men en kort som syns i menyer. Denna sida har till exempel En sida om webbplatsen och temat Simrishamn som secondary title.

Ett antal tillägg Simple WordPress Membership användes till speciella kurssidor med material som krävde inloggning, men dessa används inte mer.

Lazy blocks används för några skräddarsydda block för att visa saker i kolumner och för att visa bilder som löper över hela sidan. Ett antal block har skapats för webbplatsen. De går att använda, och går att lägga till som block när man redigerar en sida. Däremot verkar det inte funka att redigera själva blocken längre, de dyker inte upp i Lazy blocks-editorn. De går att redigera manuellt i filen functions.php för Simrishamn-temat. Följande block används:

  • Max five columns pack left
  • Three columns with headers
  • Two columns with headers
  • Image across sidebars

Här är ett exempel på max five columns pack left:

Rubrik 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Rubrik 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Rubrik 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Rubrik 4

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Rubrik 5

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Här är ett exempel på Three columns with headers:

Vänster rubrik

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Mitt-rubrik

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Höger rubrik

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Här är ett exempel på Image across sidebars:

Typsnittet som används heter Clarika Grotesque Medium

Webbplatsen använder sig av några olika menyer:

Main – den syns längst upp på alla sidor

Tjänster – den syns i högerspalten på sidan https://reflekta.se/processtod/ Den hamnar där genom att ligga i en widget, Tjänster sidebar

Utbildningar och Utbildningar på gång – de syns i högerspalten på sidan https://reflekta.se/utbildning/ och övriga sidor som har med utbildning att göra. De hamnar där genom att ligga i widgeten Utbildningar sidebar.

Kontakt – den syns på sidan Kontakt genom att ligga i widgeten Kontakt sidebar.

Dessutom används Utseende->Sidebar replacement för att få in dessa widgetar på de olika sidorna. Tyvärr verkar det inte funka längre att lägga till specifika widgets i sidebars, men jag vet inte varför. Tidigare fanns Utseende -> Theme sidebars men det verkar inte finnas längre. Det kan möjligtvis bero på att tillägget Easy Custom Sidebars inte funkar längre. Menyerna visas på befintliga sidor där de lagts till, tex https://reflekta.se/utbildning/, https://reflekta.se/webbinarier/ och https://reflekta.se/kontakt/ men jag vet inte hur man lägger till kontaktmenyn om man skapar en ny kontaktsida.