header banner

Referenser

Jag har arbetet som chef sedan 1998 och deltagit i många olika ledarskapsutbildningar, arbetat med mentorer och coacher och genomgått ett flertal tester i samband med byte av tjänst. Incondias analysverktyg är relativt omfattande, det är många ställningstaganden som måste göras. Resultatet får Du inom några dagar och det är otroligt hur träffsäkert det är! Återkopplingen som görs av Anna Ranger är mycket professionell och insiktsfull: Det här är ett test som gett mig många insikter –  både vad gäller arbetet och privatliv. Förklaringsmodellen med “Incondias Hus” är lätt att förstå och relatera till. Jag kan varmt rekommendera Incondias analysverktyg och inte minst den professionella återkopplingen som Anna Ranger gjorde!

– Marie Demselius, chef inom bank/finans

När jag befann mig i arvskifte tillsammans med mina syskon hade jag i mitt beslutsfattande stor hjälp av de insikter jag fick i samtalet med Anna Ranger. Som underlag i samtalet hade vi resultatet av utvecklingsanalysen ”Incondias Hus” som var lätt att relatera till och som jag fortfarande bär med mig som en användbar modell.

– Bengt Johnsson, lantbrukarson