header banner

Metoder för möten

Tillsammans med Karin Westerberg vid Malmö Högskola har Anna Ranger skrivit handboken Metoder för Möten. Boken beskriver vad ett faciliterande ledarskap innebär i praktiken. Boken ger också handfasta tips och råd hur du själv utvecklar din förmåga som facilitator av möten och samverkansprocesser.

Boken går att köpa till självkostnadspris genom Miljöförvaltningen i Malmö Stad eller laddas ned (pdf).