header banner

Grundkurs Test layout 2019 – praktisk information

NärTisdag 26 november 2019, 09:00 – onsdag 27 november 2019, 16:00
VarPraktisk information tillhandahålls av Ulrika Jemdahl

Välkommen till Grundkurs: Dialogbaserat arbetssätt och konflikthantering

Kursledare är Karin Westerberg

Schema dag 1

9.00helgruppIntroduktion till Dialog för naturvård samt för kursdagarna
9.30grupparbetemed fika
10.10helgrupp”Dialog” har olika innebörd i naturvårdsarbetets olika delar
10.40grupparbete
11.10helgruppOlika typer av makt i naturvårdsarbetet
12.00lunch
13.00helgruppVilka har vi dialog med och varför?
13.10grupparbete
13.25helgruppKunskap och handlingsutrymme i naturvårdsarbetet
14.30fika
14.50helgruppSamhällsförändring och naturvårdens förutsättningar
15.25grupparbete
15.50helgruppDialog som svar på vad? Metoder för ett dialogbaserat arbetssätt
17.00slut

Schema dag 2

8.30helgruppMeningsskiljaktigheter, konflikt och konfliktpotential
9.30grupparbete med fika
10.00helgruppDialog och konflikt i ett pentahelixperspektiv
11.00grupparbete
11.30helgruppDialog i ett grupperspektiv
12.00lunch
13.00helgruppDialog och konflikt i ett psykologiskt perspektiv
13.40grupparbete
14.10helgruppDialog genom öppenhet och tillit
14.30fika
15.00helgruppSammanfattning; ett dialogbaserat arbetssätt
16.00slut