header banner

Information till kursdeltagare om Reflektas riskreducerande åtgärder med anledning av covid-19

Senast uppdaterad 2021-01-10

För att kunna genomföra kurserna enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer vidtar Reflekta följande åtgärder för att reducera risken för smittspridning:

Begränsning av antalet deltagare

Antalet deltagare per kurstillfälle begränsas enligt rådande lagar och rekommendationer.

Genomförande av kurs utan trängsel mellan deltagare

Rekommendationen är att vi ska hålla minst 1 meters avstånd mellan oss när vi umgås i grupp. Förutom begränsning av antalet deltagare anpassas gruppuppgifter för att garantera att deltagarna inte behöver arbeta närmare än en meter från varandra. Vi har också planerat för att fler av uppgifterna kan utföras utomhus. 

Information i förväg om att personer med symtom på luftvägsinfektion inte ska komma till evenemanget

På Reflektas webbplats, i anmälningssystemet, samt i välkomstmejl och påminnelsemejl informeras om att personer med symtom på luftvägsinfektion inte ska komma till kursen. Det finns även beredskap för att kursledare som utvecklar symtom kan avlösas av ersättare. 

Hygienåtgärder

Arrangören tillser att det finns god kapacitet för tillfredsställande handhygien, antingen handtvätt med tvål och rinnande vatten eller handsprit. 

I samråd med den aktör som står för de praktiska arrangemangen, ser vi till att varje kursdeltagare får ett eget block, egen penna samt egna whiteboardpennor att arbeta med. Dessa är personliga och delas ut genom att läggas på vars och ens stol. 

Information om allmänna hygienråd

Kursledaren ansvarar för att muntligen informera och påminna kursdeltagarna om att hålla avstånd, om vikten av god handhygien, om hur deltagare ska agera om de får symtom under kursen samt andra åtgärder som gör att vi tillsammans kan minska risken för smittspridning. 

Information till deltagarna om förutsättningarna för kursen, särskilt om kursen vänder sig till deltagare med samhällsviktiga arbeten

Reflekta har ansvar att informera deltagarna om särskilda villkor som gäller för deltagande och anmälan under corona. Denna information finns på Reflektas webbsida, i anmälningssystemet samt i välkomstmejl och påminnelsemejl. 

Hänsyn till deltagare i riskgrupper

Kursdeltagare måste själva ta ansvar för huruvida de vill anmäla sig till en kurs om de tillhör en särskild riskgrupp. Övriga åtgärder som beskrivs i denna corona-strategi är till för att så många som möjligt ska kunna delta så säkert som möjligt i kurserna.