header banner

Att leda samverkan

Att leda samverkan är en handbok för dig som vill hantera komplexa samhällsutmaningar, skriven av Martin Westin, Camilo Calderon och Alexander Hellquist. Författarna är knutna till SWEDESD, centrum för lärande för hållbar utveckling vid Uppsala universitet. Boken är bearbetad och översatt till svenska av Anna Ranger. Boken finns för nedladdning (pdf)