header banner

Tjänster

Du har idén om vad och med vilka. Vi ger arbetet den struktur och energi som behövs för att ni ska se idén bli verklighet.

Efter dina behov skräddarsyr vi i dialog med dig ett upplägg som möter dina behov. Det kan till exempel röra sig om inventering och analys, kompetensutveckling och ledarskapsstöd, processtöd för styrguppen eller handledning till projektledaren, facilitering av möten och workshops, eller facilitering av förändringsprocesser i större sammanhang som till exempel i samband med EU-finansiering som kräver flerpartssamverkan. Reflekta erbjuder också akademisk följeforskning.

Reflekta arbetar bland annat med: Social innovation och förändring Landsbygdsutveckling och entreprenörskap  Rurban (urban+rural) utveckling  Hållbar stadsutveckling och dialog Planprocesser och samråd Remisser och dialogmetodik Demokrati och breddat deltagande Arbetsintegrerande sociala företag Samverkan över bransch- och sektorsgränser Processledarutbildning   Ägarskifte och generationsväxling Vision, mål och genomförande Verksamhet och identitet Kommunikation och konfliktlösning Kompetensutveckling och ledarskap Kvalitativ utvärdering.

Några av Reflektas grundkoncept kan du läsa mer om här

Värdeskapandetrappan

Tidiga samråd och vidgat remissförfarande

IBA-metodiken för processledning ligger till grund för Reflektas arbete som facilitator och processstöd.

IBA processledarutbildning

Incondias Utvecklingsanalys för utveckling av individ, grupp och ledare samt för konfliktlösning och kommunikation.

Välkommen att höra av dig!

Inget uppdrag är för stort eller för litet.

Varje situation är unik och vi skräddarsyr i dialog med dig.