Rädslan för det okända

I all kommunikation finns en sändare och en mottagare. På vägen mellan sändare och mottagare finns risk för störningar. Det kan vara ord som vi inte förstår; kanske facktermer, dialekt eller slang. Det kan vara oro, stress eller ointresse. Det kan vara skillnader i rang, utbildning, makt, politisk tillhörighet eller religiösa skillnader. En mer generell orsak till störning är helt enkelt att vi har föreställningar om varandra på förhand. Det är facilitatorns ansvar att överbrygga störningar i kommunikationen så att både känslor och fakta kan hanteras på ett bra sätt så att gruppen på ett effektivt sätt kan nå sina mål.

Ibland upprätthåller vi medvetet eller omedvetet störningsmoment i kommunikationen; kanske för att vi av någon anledning vill hålla motparten på avstånd. Det kan medföra att vi håller motparten på avstånd genom härskartekniker.

Härskartekniker är metoder att i ord, med kroppsspråk och i handling hålla motparten på avstånd och kanske till och med aktivt utesluta. Det är facilitatorns ansvar att uppmärksamma sådana tendenser och att visa på utvecklingsmöjligheter så att alla gruppmedlemmar kommer till sin fulla rätt.