Olika som bär

Det som ofta karaktäriserar en grupp är blandningen av erfarenheter och kunskaper deltagarna emellan. Var och en bär med sig kunskaper och erfarenheter från sin profession och sitt vardagsliv. Var och en bär också med sig förväntningar på hur ni som gruppmedlemmar ska fungera och arbeta tillsammans. Dessa förväntningar är en viktig faktor för hur det kommande samarbetet kommer att utvecklas.

De aktörer som möts i grupper och samarbeten är ofta olika vad gäller storlek och komplexitet. De skiljer sig även åt vad gäller rutiner för arbete, hierarkiska aspekter, hur snabbt man kan agera och hur man definierar att man gör ett bra jobb. Ett medvetenhet kring dessa skillnader – som är arbetets förutsättningar – är viktigt för att arbetet ska fungera bra.