Meningsskiljaktigheter

Meningsskiljaktigheter är inte i sig en konflikt. Konflikten uppstår först då vi på ett känslomässigt plan upplever att tilliten till varandra har gått förlorad; vi vågar inte längre tro på att dialogen ska kunna hantera våra olika ståndpunkter. I en konfliktsituation är det betydelsefullt att behålla kontakten. På så vis utmanar du inte den bristande tilliten mer än nödvändigt.

En konflikt uppstår sällan plötsligt, utan brukar trappas upp under en längre period. Forskaren Magnus Ljung har beskrivit hur detta kan gå till med hjälp av en konflikttrappa. Som modellen visar leder konflikttrappan som andra trappor både upp och ner: