Kunskap är strukturer

Vi kan skilja mellan att hantera, överföra och utveckla kunskap.
Att hantera kunskap innebär till exempel att vi dokumenterar i it-system.
Att överföra kunskap handlar om att samtala och dela erfarenheter.
Att utveckla kunskap handlar om att genom reflektion skapa nya tänkesätt.

I samband med utveckling och samarbete är alla tre formerna av kunskap viktiga. Men kanske är det att systematiskt utveckla kunskap som vi oftast förbiser. Orsaken kan vara tidsbrist eller att vi inte har hittat bra former för det. Och ändå är det just i utvecklandet av kunskap tillsammans i arbetsgruppen, som vår styrka inför framtiden finns. I dialog med dig utvecklar Reflekta bästa möjliga förutsättningar för er att utveckla kunskap tillsammans, utifrån er situation och era ramar – mot era mål.