Kompromiss och konsensus

Ofta använder vi orden dialog, debatt och diskussion lite flytande om olika typer av samtal. Författaren Ingrid Olausson visar skillnaderna i de olika samtalsstilarna i följande figur:

För facilitatorn är det alltid kvaliteterna i dialogen som står i centrum. Det är valet av olika mötesmetoder och en medveten planering av vägen mot målet som ger förutsättningar för att gruppen når ”det högsta gemensamma” och vinner energi för fortsatt handling och utveckling.